top of page

YESGROUP

วันที่ 13/11/2565 เวลา 20.00 นาฬิกา 

 

เชิญสมาขิก YES GROUP เข้าฟังการชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผน โปรแกรม Young Campus และ การรับทราบข้อกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมในโปรแกรม Young Campus ซึ่งจะเป็นโปรแกรมเดียวที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิก คีย์สมัครสมาชิกเพื่อใช้ระบบในการสร้างความมั่นคงอย่างว่องไวตามแผน สมาชิกในสายงานอื่นๆที่มีอยู่ก่อนหน้ายังคงสามารถรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากระบบ ในเงื่อนไขเดิมของแต่ระรหัสสมาขิก ในโปรแกรมนั้นๆ เงื่อนไขเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น แต่ตั่งแต่วันที่ 1/12566 จะไม่สามารถคีย์สมัครขยายสายงานอีกต่อไป ผู้ต้องการรับผลประโยชน์รับรหัสเงินออม ตามแผน success pay ต้องไปซี้อสินค้าผ่านร้านค้าพันธมิตร YES GROUP เท่านั้น

ในการประชุมจะชี้แจงโอกาสที่ สมาชิกจะได้รับจากสมาชิกที่เข้าร่วมโปรแกรม Young Campus

จะแจ้งถึงเงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์จะขอเข้าร่วม และรวมถึงผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม Young Campus

                                                ภาวัต ธนตระกลศรี

Young Campus งานเปิดตัว 30 /12/2565

  • Facebook

The Happiness Thailand

bottom of page