top of page

ทำไมต้องสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา เฮช เดลิเวอรี่

หากคุณกำลังมองหาโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง

หากคุณกำลังมองหาความั่นคงในชีวิต

หากคุณมองหาการทำงานที่มีความสุข

ร่วมสร้างและแบ่งปันโอกาสไปกับเรา ด้วยการสมัครร่วมงานกับเรา 

H_DELIVERY เรากำลังเปิดรับสมัคร พาร์ทเนอร์ ตัวแทนขยายบริการ

เฮช เดลิเวอรี่ ประจำพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่มีค่าแฟรนไชส์

H_DELIVERY เฮช เดลิเวอรี่

ใช้ระบบการจัดการจากโปรแกรม Affiliater เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้แนะนำบอกต่อให้ผู้คนมาซื้อสินค้าในร้านค้าพันธมิตร เพื่อสร้างขยายเครือข่ายลูกค้า และสร้างความจงรักภักดีจากลูกค้า

ระบบส่งเสริม และกระตุ้นการบอกต่อ Affiliater. จากการศึกษาของ Nielsen พบว่า 92 % ผู้บริโภคเชื่อถือคำแนะนำจากเพื่อนและครอบครัวเหนือการโฆษณารูปแบบอื่นทั้งหมด

 

ให้ลูกค้าช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าที่อยู่ในระบบ  H_DELIVERY ของคุณเรามีระบบให้ค่าคอมมิชชั่นสำหรับลูกค้าที่แนะนำ หรือบอกต่อเพื่อน ๆ ให้มาซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าพันธมิตร H_DELIVERY

มีระบบการจัดการสร้างรายได้ เงินปันผล ให้ลูกค้า ร้านค้าพันธมิตร ผ่านการใช้จ่ายของลูกค้าจากร้านค้าพันธมิตร H_DELIVERY ทั่วประเทศ และมีแผนระบบรองรับที่จะขยายไปต่างประเทศทั่วโลก

มีระบบการจัดการเงินปันผล สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ พาร์ทเนอร์

ตัวแทนขยายบริการ เฮช เดลิเวอรี่

มีระบบการจัดการเงินปันผล สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ ร้านค้าพันธมิตร

มีระบบการจัดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ไรเดอร์ผู้ส่งสินค้า

มีกิจกรรมส่งเสรืมการขาย จัดรายการจับรางวัลมอบให้แก่ลูกค้า

สมัครร่วมงานกับเรา H_DELIVERY 

bottom of page