top of page

Rotation system Plan   5-25 

1234t.jpeg

clik เพื่อขยาย

ระบบ 5 - 25 ไม่มีล็อคไม่ต้องปลดล็อค เพื่อความสำเร็จของทุกคนทุกคนจะเป็น 1ยืนอยู่เหนือองค์กรเป็นเจ้าของเครือข่ายที่มั่นคงเป็นชุมชนที่มีกำลังซื้อจะมีเครือข่ายร้านค้าพันธมิตรที่เข้มแข็งมาร่วมสร้างความมั่นคงร่วมสร้างความยิ่งใหญ่

สามารถใช้การสร้างสายงานในระบบนี้นับต่อในเงื่อนไขการปลดล็อค การรักษาสิทธิ์ การสร้างทีมงานในโปรแกรม H-ไก่ทอดพริกได้ภายใต้เงื่อนไขเดิมของโปรแกรมเดิม


รายละเอียดเพิ่มเติมโปรแกรมclick 

bottom of page