top of page

ความสำเร็จเราสร้างร่วมกัน ทุกคนทำได้ โอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต

ตั่งเป้าหมายชัดเจนทำตามเงื่อนไข ทำด้วยความรับผิดชอบร่วมกันกับเป้าหมาย

สำเร็จได้ที่สุดทางความมั่นคงในเวลาไม่เกิน 5 เดือน ทุกเงื่อนไขความสำเร็จทุกคนทำได้ง่ายๆกับเส้นทางเดียวเพื่อความสำเร็จ

 

Success Pay Rotation System

 

เงื่อนไขการใชัโปรแกรม 3125 Rotation System

การนำเสนอแผนงานต่อบุคคลผู้เป็นเป้าหมายเข้าร่วมงานกับเรา ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1แนะนำทำความรู้จักรูปแบบธุรกิจ ที่มาของรายได้จากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  เปลี่ยนรายจ่ายในชีวิตประจำวันเป็นเงินออมฟรีตลอดชีวิต  ด้วย เฮช แฮปปี้เนส เปิดหน้านี้แสดงควบคู่ให้เห็นภาพ 

1. Register Member | Happiness Shop (hhappiness.net)   

2. About-H-System | ตั้งค่าระบบHappiness (hhappiness.net)

3. หน้าหลัก | ตั้งค่าระบบHappiness (hhappiness.net)

 

บอกเล่าเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของโลกปัจจุบันการสร้างรายได้จากการแนะนำธุรกิจผ่านช่่องทางเครือข่ายสังคม ออนไลน์ในรูปแบบ   Marketplace ตัวอย่าง lazada   Affiliate-Program  ธุรกิจ เดลิเวอรี่ การบริการจัดส่งอาหาร ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมีมูลค่าการตลาดปีหนี่งนับแสนล้านบาท ซึ่งในธุรกิจทั้งหมดนี้ที่  H_Happiness  นำส่วนแบ่งค่าการตลาดมาเข้าสู้ระบบการจัดการส่งต่อเป็นรายได้สร้างเงินออมให้แก่สมาชิกผู้ติดตั่งกระเป๋าเงินออม

บอกติดตั่งกระเป๋าเงินออมได้ด้วย

1.ฟรีผ่านการซื้อสินค้าจากร้านค้าพันธมิตร Happiness

2. ติดตั่งกระเป๋าเงินออมด้วยการซื้อโปรแกรมด้วยเงิน 199บาท เพื่อรับสิทธิ์รับรายได้จากค่าการตลาดของร้านค้าพันธมิตร Happiness เต็มรูปแบบ Package พิ้นฐาน2

3. ติดตั่งกระเป๋าเงินออมด้วยการซื้อโปรแกรมด้วยเงิน 199บาท เพื่อรับสิทธิ์พิเศษโอกาสใช้ระบบ Rotation System เพื่อสร้างรายได้อย่างว่องไว ด้วยการสมัครผ่านผู้ใช้ระบบ Rotation System 3125 ด้วยเงื่อนไข ความเข้าใจในแพลตฟอร์ม Happiness รูปแบบธุรกิจเบื้องต้น ที่มารายได้จากรูปแบบธุรกิจ Marketplace  Affiliate-Program  DELIVERY ของ  Happiness ยืนยันผลรับหากทำตามเงื่อนไข และ พัฒนาการทำงานเติบโตไปตามระบบ โดยห้านบอกเล่าเกินความเป็นจริงว่าซื้อและติดตั่งโปรแกรมแล้วจะสำเร็จได้โดยไม่ต้องทำอะไร 

ยืนยันว่าทั้งหมดนี้สามารถสร้างรายได้สร้างความมั่นคงทางการเงินได้ด้วยระยะเวลาอันสั้น ด้วยเงิน 199 บาทจ่ายครัั้งเดียว ไม่ต่องซื้อ ไม่มีของให้ขาย ไม่มีการรักษายอด รายได้ที่มั่นคงเกิดจากการใช้จ่ายของผู้คนจำนวนมากผ่านร้านค้าในระบบ

เมื่อบอกเล่าเรื่องราวเบื้องต้นแล้วยืนยันในผลที่จะเกิดขึ้น และตั่งคำถามกับผู้ที่เราเล่าเรื่องราวว่าทั้งหมดนี้หากว่าเป็นเรื่องจริง เขาต้องการหรือไม่ ภายใต้ความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจที่มาของรายได้

หากเขาตอบว่าไม่ต้องการ เราก็ควรยอมรับและยกเลิกเป้าหมายคนผู้นั้น แค่ถ้าเขาบอกว่าต้องการเขาต้องยอมรับเงื่อนไขการทำงานเพื่อความสำเร็จดังต่อไปนี้

1.นำตัวเองเข้าสู่โอกาสด้วยการสมัครติดตั่งกระเป๋าเงินออมด้วยเงิน 199 บาททันที

2. ต้องแนะนำ 5 ตนให้เข้าสู่โปรแกรม  Rotation System 3125 ไวที่สุดโดยมีเงื่อนไขแนะนำครบ 5 คนอย่างช้าในเวลาไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่เขาสมัครเข้าสู่โปรแกรม  Rotation System 3125

3.ติดตามให้คำแนะนำให้ 5 คนที่เราแนะนำ เรียนรู้และทำแบบเดียวกันด้วยการแนะนำ 5 คนใหม่ในทันที อย่างช้าไม่เกิน 15 วันเช่นกันนับจากเขาเหล่านั้นสมัครเข้าสู่โปรแกรม

โดยทั้งหมดต้องยอมรับตามเงื่อนไขการทำงานเพื่อความสำเร็จ และขอการยืนยันในเป้าหมายความสำเร็จ และยืนยันในการทำตามเงื่อนไขการแนะนำ 5 คนใหม่ หากผูใดไม่ยอมรับเงื่อนไข เราจะปฎิเสธไม่ยอมรับการสมัครของคนผู้นั้น

กิจกรรมพบปะสังสรรค์
อาหารอีสเตอร์
bottom of page