top of page
รักษาสิทธิ์ รหัส Rotation

รหัส Rotation ที่ผ่านการปลดล็อกแล้ว ไม่สามารถทำการรักษาสิทธิ์รหัส Rotation ได้ภายในเงื่อนไขเวลาที่กำหนด วันที่ 15 เมษายน 2565 จะเป็นวันสุดท้ายของการรักษาสิทธิ์รหัส Rotation ที่แจ้งขอและได้รับ รหัส Rotation ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 ทั้งหมด

ทุกรหัส Rotation ที่ไม่สามารถทำการรักษาสิทธิ์ได้ภายในเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถเบิก ถอนใช้ ทุกกรณี และไม่สามารถทำการรักษาสิทธิ์ได้อีกต่อไป

เงื่อนไขการกลับมารักษาสิทธิ์รหัส Rotation ได้อีกครั้ง

ในกรณีที่เจ้าของรหัส Rotation ไม่สามารถทำการรักษาสิทธิ์รหัส Rotation ได้และถูกยกเลิกการทำการเพื่อรักษาสิทธิ์ตามเงื่อนไข จะกลับมารักษาสิทธิ์ได้อีกครั้งเมื่อ มีรหัส Rotation ใหม่ในโปรแกรม 199 Success และได้ทำการปลดล็อกรหัส Rotation ในโปรแกรม 199 Success แล้ว

ในการขยายเวลาการรักษาสิทธิ์รหัส Rotation จะสิ้นสุดลงอย่างถาวรในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่สมาชิกเจ้าของรหัส Rotation ไม่สามารถทำการรักษาสิทธิ์ได้ในทุกกรณี ไม่ว่าจะมีรหัส Rotation ใหม่ในโปรแกรม 199 Success และได้ทำการปลดล็อกรหัส Rotation ในโปรแกรม 199 Success แล้วหรือไม่ก็ตามส่วนหนึ่งของโปรแกรม 199 Success มีเป้าหมายเพื่อ ระบบ Rotation สมบูรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบหมุนเวียนรายได้ที่ยั่งยืนให้กับสมาชิกทุกคน ทุกคนเมื่อขอรหัส Rotation แล้วพัฒนาสายงานไปตามแผนและเงื่อนไขการปลดล็อก และ รักษาสิทธิ์ การ Rotation จะสมบูรณ์แบบรายได้จะถูกส่งไปยังรหัส Rotation เดิมที่อยู่บนสายงานจนถึงรหัส Rotation ในลำดับสูงสุด สร้างรายได้อย่างมั่นคง และเมื่อระบบ Rotation สมบูรณ์แบบสามารถเดินไปตามระบบ สมาชิกเข้าใจและมั่นใจ การ Rotationในแผนที่1จะถูกยกเลิกไม่เปิดให้มีการขอรหัส Rotation ขึ้นบนอยู่เหนือองกรณ์ในแผนปกติอีกต่อไป การ Rotation ขึ้นบนอยู่เหนือองกรณ์หลังจากนั้นจะต้องผ่านการมีรหัส Rotation ในโปรแกรม 199 Success และทำการปลดล็อกรหัส Rotation ในโปรแกรม 199 Success ก่อน


 
7db3a3_590719f2d2804385944163e32d2fc1ce.gif

Rotation System

bottom of page