top of page
55 (2).png

ระบบการจัดการเครือข่ายความสำเร็จโปรแกรม Young Campus free Package

ลำดับชั้น Team1. 1user      รหัสผลประโยชน์ร่วมกัน สตาฟ  user  125 50/50  รางวัล

ลำดับชั้นที่ 1  5user       รหัสผลประโยชน์ร่วมกัน เจ้าของรหัสส่วนตัว ลำดับชั้นที่ 625. 50/50   โปรโมชั่นร้านค้ามอบรางวัล รหัสผลประโยชน์ โปรโมชั่น

ลำดับชั้นที่ 2. 25user     รหัสผลประโยชน์ร่วมกัน เจ้าของรหัสส่วนตัวลำดับชั้นที่ 3125 50/50   โปรโมชั่นร้านค้ามอบรางวัล

ทุกรหัสผลประโยชน์รวม เจ้าของรหัสส่วนตัวที่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์จาก รหัสผลประโขชน์รวม หมดสิทธิ์รับจากผลประโยชน์รวมเมื่อรหัสส่วนตัวมีรายได้ที่เกิดขึ้นต่อรหัสส่วนตัว มีเดือนละ 70000 บาท 2 เดือนติดกัน

 

ลำดับชั้นที่ 3. 125user  รหัสผลประโยชน์ เจ้าของรหัสส่วนตัว สตาฟ 125

ลำดับชั้นที่ 4. 625user  รหัสผลประโยชน์ เจ้าของรหัสส่วนตัว เยาชน 625 (สตาฟ125แนะนำ)

ลำดับชั้นที่ 5. 3125user  รหัสผลประโยชน์ เจ้าของรหัสส่วนตัว เยาชน 3125 (เยาวชน 625 แนะนำ)

 

ลำดับชั้นที่6.15626user  รหัสผลประโยชน์ เจ้าของรหัสส่วนตัว เยาชน 15625(เยาวชน 3125 แนะนำ)ฟรี Package ลำดับสุดท้าย

ลำดับชั้นที่6.15626 สามารถสั่งถอนเงินตามระบบปกติเมื่อ สั่งถอนตั่งแต่ 3000 บาท และมี wallet1 เหลือในระบบตั่งแต่ 1200 บาท

ลำดับชั้น ที่ 5  4  3  2  1 ทุกรหัสสั่งถอนเงินได้เมื่อ รหัสสายการแนะนำ และ รหัส ดาวไลน์ติดตัวทั้ง 5 รหัสสามารถทำคำสั่งถอนได้ตามเงื่อนไข

ตามระบบฟรี Young Campus รหัสที่สามาทำคำสั่งถอนได้ลำดับแรกคือ ฟรี 15625 เมื่อรหัสตัวเองมีรายได้ wallet1 4200 ซึ่งผังรวมจาก รหัส Team1.จะมีสายงานลงลึก 9 ชั้นเต็ม ล้นไปชั้นที่ 10 หากทั้งระบบมีวินัย ทำงานตามเป้าหมายและเงื่อนไขความสำเร็จที่ระบบแนะนำ

เมื่อรหัสลำดับชั้น 15625 หากสามารถสั่งถอนได้ทุกรหัสทัั้งหมดตามตัวอย่าง รายได้ที่เกิดจากรหัสส่วนตัวของรหัส สตาฟ 125 ทุกรหัสตามแผน จะอยู่ลำดับชั้นที่6 เต็มทะลุไปลำดับชัั้นที่ 7  

ชั้นที่6 สตาฟ ทั้ง 125 รหัส รับรายได้รวมทุกลำดับชั้น 6  5  4  3  2  1 เป็นเงินรวม 334,838 บาท  ไม่รวมส่วนของรายได้ที่ต้องรับจากลำดับชั้นที่ 7 บางส่วน

พิเศษเพื่อให้โปรแกรม  Young Campus สำเร็จตามเป้าหมาย ระบบกำหนดว่า รหัสที่คีย์ฟรีในในลำดับสุดท้าย 15625 

รหัสผู้ที่สามารถสร้างเครือข่ายและสร้างรายได้สะสมจนสามารถทำคำสั่งถอนได้ก่อนใคร 125 รหัสแรก สามารถเป็นเจ้าของรายได้จากรหัส Rotation เหนือรหัสสูงสุด รหัส Team1 เริ่มต้น 1 รอบบัญชีการสั่งถอนได้ รับรายได้สั่งถอนได้ตามเงื่อนไขเดียวกับเงื่อนไขการสั่งถอน โปรแกรม  Young Campus และ ได้รับรหัสส่วนตัว ฟรี ใหม่ทั้ง 125 คน ในสายการแนะนำของ รหัส Rotation และหากสามารถพัฒนาสายงานลงลึกตลอดสายงาน ถึงชั้น 3125 สิทธิรหัส Rotation จะเป็นของ 125 คนผู้ที่สามารถได้ใน 125 ลำดับแรก เงื่อนเวลาในการทำคุณสมบัติ 60 วันนับจากได้รับรหัา Rotation

ตารางรับรายได้.jpg
bottom of page